Adorazzjoni Ewkaristika matul Mejju 2019

web3-monstrance-sunlight-gold-mari-tere.jpgIx-Xahar ta’ Mejju isibna fiż-Żmien Liturġiku tal-Għid il-Kbir. Mejju idawwrilna ħarsitna lejn Ommna Marija. Bl-Ewkaristija u b’Marija aħna nistgħu naslu ngħelbu l-ħallel tal-ħajja. L-Ewkaristija u Marija – iż-Żewg Kolonni tal-ħolma ta’ San Ġwann Bosco. L-Adorazzjonijiet tagħna fuq dan nibnuhom– l-Adorazzjoni ta’ Ġesù Iben ta’ Alla u l-Qima Riverenzjali lejn Ommu u Ommna Marija. Immorru għand Ġesù permezz ta’ Marija !

Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Mejju 2019