Adorazzjoni Ewkaristika matul Mejju 2019

Print Friendly, PDF & Email

web3-monstrance-sunlight-gold-mari-tere.jpgIx-Xahar ta’ Mejju isibna fiż-Żmien Liturġiku tal-Għid il-Kbir. Mejju idawwrilna ħarsitna lejn Ommna Marija. Bl-Ewkaristija u b’Marija aħna nistgħu naslu ngħelbu l-ħallel tal-ħajja. L-Ewkaristija u Marija – iż-Żewg Kolonni tal-ħolma ta’ San Ġwann Bosco. L-Adorazzjonijiet tagħna fuq dan nibnuhom– l-Adorazzjoni ta’ Ġesù Iben ta’ Alla u l-Qima Riverenzjali lejn Ommu u Ommna Marija. Immorru għand Ġesù permezz ta’ Marija !

IL-ĦAMIS 2 ta’ MEJJU
Parroċċa Madonna ta’ Lourdes , San Ġwann
Fit-8.30 ta’ filgħodu: Quddiesa 9.00 ta’ filgħodu: Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 3 ta’ MEJJU
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar – Festa: Is-Salib Imqaddes Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara fid-9.00 ta’ filgħodu

L-ERBGĦA 8 ta’ MEJJU
Festa: Madonna tar-Rużarju Mqaddes ta’ Pompej Santwarju Madonna Tal-Ħerba – Birkirkara Fl-10.00 ta’ filgħodu Adorazzjoni
Niċċelebraw l-10 anniversarju tal-Adorazzjonijiet 2009 -2019

IL-ĠIMGĦA 10 ta’ MEJJU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ filgħaxija u fis-7.00 Quddiesa

It-TNEJN 13 ta’ MEJJU
L-Ewwel Dehra tal-Madonna ta’ Fatima Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IT-TLIETA 14 ta’ MEJJU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard Fl-9.45 ta’ filgħodu

L-ERBGĦA 15 ta’ MEJJU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun Fil-11.00 ta’ filgħodu – f’nofsinhar Quddiesa

IL-ĦAMIS 16 ta’ MEJJU
Knisja Madonna tal-Karmnu l-Imdina Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĠIMGĦA 17 ta’ MEJJU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĦADD 19 ta’ MEJJU
Santwarju Madonna tal-Mellieha Fis-7.00 ta’ filgħaxija

IT-TNEJN 20 ta’ MEJJU
Knisja Arċipretali San Bastjan– Ħal Qormi

IT-TLIETA 21 ta’ MEJJU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

L-ERBGĦA 22 ta’ MEJJU
Festa: Santa Rita
Parroċċa Madonna ta’ Fatima – G’Mangia. Fid-9.00 ta’ filgħodu Quddiesa – wara Adorazzjoni.

IT-TNEJN 27 ta’ MEJJU
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IT-TLIETA 28 ta’ MEJJU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ filgħodu

L-ERBGĦA 29 ta’ MEJJU
Bażilika Madonna Tal-Karmnu – Il-Belt Valletta Fl-9.40 ta’ filgħodu: Purċissjoni interna bil-kwadru; Fl-10.00 : Quddiesa, Supplika u Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 30 ta’ MEJJU
Sorijiet Dumnikani –Madonna ta’ Pompei – Victoria Għawdex Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĠIMGĦA 31 ta’ MEJJU
Festa: Iż-Żjara ta’ Marija lil Eliżabetta Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta

IL-ĠIMGĦA 31 ta’ MEJJU
Festa: Iż-Żjara ta’ Marija lil Eliżabetta Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
Fil-5.30 ta’ filgħaxija : Adorazzjoni fis-6.30 : Quddiesa

Leave a Reply

%d bloggers like this: