ĠESÙ ĦARAB IL-GLORJA TA’ DIN ID-DINJA

13. Il-Ġimgħa wara t-Tieni Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Imma Ġesù, meta fehem li kienu ġejjin biex jeħduh bilfors ħalli jagħmluh sultan, reġa’ warrab waħdu fuq il-għoljiet (Ġw 6, 15).

Din is-silta hija meħuda mill-Vanġelu ta’ San Ġwann fejn jirrakkonta kif Ġesù kattar il-ħobż u tema’ lill-folla. Continue reading ĠESÙ ĦARAB IL-GLORJA TA’ DIN ID-DINJA