IL-ĦADD HUWA JUM IL-MULEJ

15. It-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-jum tal-Ħadd huwa ddedikat lil Alla. Fih niċċelebraw il-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet matul is-sena kollha, kull nhar ta’ Ħadd.

Il-Konċilju Vatikan II jgħidilna: “Il-Knisja tiċċelebra kull tmint ijiem il-Misteru tal-Għid, skont tradizzjoni minn żmien l-Appostli, tradizzjoni li bdiet mill-jum stess tal-Qawmien ta’ Kristu mill-imwiet: bir-raġun kollu dan il-jum jissejjaħ Jum Il-Mulej, il-Ħadd” (Sacrosanctum Concilium, 106). Continue reading IL-ĦADD HUWA JUM IL-MULEJ