L-IMPORTANZA TAL-EWKARISTIJA

16. It-Tnejn wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Aħdmu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem.

Inkunu nfissru ħażin il-Vanġelu jekk ngħidu li Kristu qiegħed jikkundanna x-xogħol ta’ kuljum. Huwa nnifsu ta importanza u qaddes ix-xogħol billi sakemm ħareġ għall-ħajja pubblika kien jaħdem bħala mastrudaxxa flimkien ma’ San Ġużepp. Niftakru li fil-ħolqien tad-dinja Alla bierek xogħol il-bniedem. Continue reading L-IMPORTANZA TAL-EWKARISTIJA