IL-MAĦFRA TAL-GĦEDEWWA

17. It-Tlieta wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Imbagħad niżel għarkupptejh u għajjat b’leħen għoli: “Mulej, tqishulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet” (Atti 7, 60).

Dan il-vers huwa meħud mill-Atti tal-Appostli li jirrakkonta l-martirju ta’ San Stiefnu. Għalkemm huwa kien qiegħed jiġi mħaġġar inġustament u għar-raġuni biss li kien qiegħed ixandar lil Kristu, xorta waħda ħafer lill-għedewwa. Dan ma għamlux biss f’qalbu iżda billi niżel għarkupptejh u għajat karba ta’ maħfra. Continue reading IL-MAĦFRA TAL-GĦEDEWWA

Work’s dignity and worker’s rights

On Wednesday 1 May the Church celebrates the feast of St Joseph the Worker. It was Pope Pius XII, in 1955, who gave the title the Worker to St Joseph. In fact, the latter is the patron saint of carpenters, builders and all workers. 1 May is also World Labour Day wherein the economic and social achievements of workers are celebrated. Continue reading Work’s dignity and worker’s rights