IL-MAĦFRA TAL-GĦEDEWWA

17. It-Tlieta wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Imbagħad niżel għarkupptejh u għajjat b’leħen għoli: “Mulej, tqishulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet” (Atti 7, 60).

Dan il-vers huwa meħud mill-Atti tal-Appostli li jirrakkonta l-martirju ta’ San Stiefnu. Għalkemm huwa kien qiegħed jiġi mħaġġar inġustament u għar-raġuni biss li kien qiegħed ixandar lil Kristu, xorta waħda ħafer lill-għedewwa. Dan ma għamlux biss f’qalbu iżda billi niżel għarkupptejh u għajat karba ta’ maħfra. Continue reading IL-MAĦFRA TAL-GĦEDEWWA