IL-ĦAJJA FI KRISTU

18. L-Erbgħa wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Għax ir-rieda ta’ Missieri hija din: li kull min jara l-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem u li jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum (Ġw 6, 40).

Dan il-vers huwa meħud mill-Kapitlu VI tal-Evanġelju ta’ San Ġwann fejn jirrakkonta l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż. Huwa kapitlu għani fil-ħsieb teoloġiku u mhux sempliċi storja. Continue reading “IL-ĦAJJA FI KRISTU”

The invincible force of Divine Mercy

On Sunday April 28, the Second Sunday of Easter, the universal Church celebrated with great joy and hope the Divine Mercy. Liturgically, this Sunday is called the Divine Mercy Sunday. On Divine Mercy Sunday, a very special Sunday, the Divine floodgates from Heaven are wide-opened and Jesus offers us total forgiveness of all sins we have committed and also liberates us from the punishment we have incurred on our soul by sinning provided that we go to confession and receive Him in Holy Communion on that day. Regarding the Feast of Mercy Jesus is so clear about what He demands … Continue reading The invincible force of Divine Mercy