L-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Pompej

L-Erbgħa, 8 ta’ Mejju 2019: Fl-okkażjoni tat-Tifkira liturġika tal-Verġni Mqaddsa tar-Rużarju ta’ Pompej, fil-Knisja tas- Sorijiet Dumnikani, il-Belt Victoria, nhar l-Erbgħa 8 ta’ Mejju 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, għamel dan il-ħsieb: Continue reading “L-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Pompej”