IL-ĦAJJA FI KRISTU

18. L-Erbgħa wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Għax ir-rieda ta’ Missieri hija din: li kull min jara l-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem u li jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum (Ġw 6, 40).

Dan il-vers huwa meħud mill-Kapitlu VI tal-Evanġelju ta’ San Ġwann fejn jirrakkonta l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż. Huwa kapitlu għani fil-ħsieb teoloġiku u mhux sempliċi storja. Continue reading IL-ĦAJJA FI KRISTU