Is-Sorijiet Agostinjani b’ċentru ġdid għall-adolexxenti

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Mejju 2019: Għal diversi snin, is-sorijiet Agostinjani, li għandhom f’idejhom il-formazzjoni ta’ tant tfal u adolexxenti, ħassew il-bżonn ta’ post li jilqa’ lit-tfajliet li jkunu spiċċaw mill-iskejjel tagħhom. Post li t-tfajliet jistgħu jqisuh bħala tagħhom, iħossuhom komdi fih u jservi ta’ spazju fejn jibqgħu jirċievu formazzjoni wara s-snin tal-iskola. Continue reading “Is-Sorijiet Agostinjani b’ċentru ġdid għall-adolexxenti”

L-Insara namrati tal-Liġi t’Alla, imma qatt rashom iebsa

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Mejju 2019: Il-konverżjoni ta’ Sawlu ta’ Tarsu fit-triq lejn Damasku fejn sejjaħlu l-Mulej, hi paġna ġdida fl-istorja tas-salvazzjoni. Tfisser il-ftuħ lejn il-pagani, il-ġentili, u kull min ma kienx Lhudi. Fi kliem ieħor kien il-bieb li nfetaħ għall-universalità tal-Knisja. Il-Papa Franġisku għamel din l-osservazzjoni fl-omelija hu u jikkummenta l-pass magħruf tal-Atti tal-Appostli li jirriżulta mill-għażla ta’ Ġesù li ried jibdel il-ħajja ta’ bniedem li sa dak il-ħin kien jippersegwita lill-insara. Continue reading “L-Insara namrati tal-Liġi t’Alla, imma qatt rashom iebsa”