Ittra Pastorali: Nintelqu f’dirgħajn Ommna Marija

Ittra Pastorali tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm bi preparazzjoni għall-Affidament lill-Verġni Marija li se jkun iċċelebrat l-Erbgħa 5 ta’ Ġunju, fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana. Test kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż.

Continue reading “Ittra Pastorali: Nintelqu f’dirgħajn Ommna Marija”