Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena “Ċ”

Vanġelu (Ġw 13. 31-35): Is-silta tal-lum toħodna lura għall-Aħħar Ċena.  Dan għaliex Ġesu għamel diskors twil li Ġwanni jaqsmu f’erba’ kapitli. Hu diskors importanti għax fih insibu l-aħħar struzzjonijiet tal-Imgħallem lid-dixxipli tiegħu. Meqjus ukoll bħala t-Testment qaddis ta’ Ġesu li kull Nisrani għandu jaqra u jirrifletti fuqu b’ċertu fervur, bħala l-aħħar xewqat li esprima Kristu qabel ma mar għall-mewt.  In fatti huwa ġabra tat-tagħlim kollu tiegħu u turija ta’ kif  offra ħajtu bħala rigal lill-umanita’. Continue reading Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena “Ċ”