Kunċert mill-Omnia Quartet, ensemble internazzjonali

Il-Fondazzjoni “JP2” qed tiftaħ sena preparatorja biex tiċċelebra żewġ avvenimenti ewlenin fl-2020 relatati mal-Papa San Ġwann Pawlu II. L-ewwel ċentinarju tat-Twelid ta ‘Karol Wojtyla (18 ta’ Mejju 1920 – 2020) u t-30 anniversarju miż-Żjara Pastorali tiegħu f’Malta u Għawdex (25 – 26 – 27 ta ‘Mejju 1990 – 2020). Continue reading Kunċert mill-Omnia Quartet, ensemble internazzjonali

ALLA HUWA ĦANIN

25. L-Erbgħa wara r-Raba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Għax jiena ma ġejtx biex nagħmel ħaqq mid-dinja, iżda biex insalva lid-dinja (Ġw 12, 47).

Ġesù qiegħed jgħidilna f’dan il-vers li huwa ma ġiex biex jagħmel ħaqq mid-dinja imma biex isalva lill-bnedmin. U proprju din kienet il-missjoni ta’ Ġesù li jħabbeb lill-bniedem ma’ Alla permezz tal-inkarnazzjoni, ħajja, passjoni u mewt tiegħu. Min għandu l-idea li Alla qiegħed hemm biss biex jikkastiga u dak li jkun jgħix fil-biża’ li jintilef, għadu ma skopriex l-imħabba ta’ Alla. Continue reading ALLA HUWA ĦANIN