The YES entails a life of prayer

Monthly Reflection May 2019 by George Calleja

A life of prayer… is the foundation of all that is required to come to the point of saying ‘Yes’ to follow Him. It is important for a Christian to understand this: it is only through a life of prayer that one is able to have the courage, the faith, and the trust in God for whatever calling He has for you; to come to a point in life of proclaiming that ‘Yes’. I encourage all Christians, of whatever denomination or church they belong to, to practice more fervently their life of prayer. Continue reading The YES entails a life of prayer

ĠESÙ HUWA T-TRIQ EWLENIJA TAGĦNA

27. Il-Ġimgħa wara r-Raba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Wieġbu Ġesù: “Jiena hu t-Triq, is-Sewwa u l-Ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux bija” (Ġw 14, 6).

Dan il-ħsieb għandu jfakkarna li Ġesù huwa l-unika triq li twassalna għand il-Missier. Meta Alla bagħat lil Kristu, tana l-verità kollha “biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3, 15). Continue reading ĠESÙ HUWA T-TRIQ EWLENIJA TAGĦNA