Festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara

Print Friendly, PDF & Email

Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Mejju hija l-Festa Liturġika ta’ Marija Għajnuna tal-Insara. Dakinhar issir Quddiesa Solenni fil-Kappella tal-Oratorju Don Bosco fis-7.00pm. Din tkun tinkludi l-preżentazzjoni tat-trabi u tfal (taħt l-10 snin) lill-Madonna.

María_Auxiliadora_Entera

Dritt wara, għall-ħabta tas-7.30pm issir purċissjoni qasira bl-istatwa ta’ Marija Awżiljatriċi fl-inħawi ta’ Pjazza Santu Wistin. Id-devoti kollha tal-Madonna huma mħeġġa jattendu. Il-Purċissjoni tintemm b’Ċelebrazzjoni Ewkaristika fit-8.00pm.

Leave a Reply

%d bloggers like this: