Festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara


Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Mejju hija l-Festa Liturġika ta’ Marija Għajnuna tal-Insara. Dakinhar issir Quddiesa Solenni fil-Kappella tal-Oratorju Don Bosco fis-7.00pm. Din tkun tinkludi l-preżentazzjoni tat-trabi u tfal (taħt l-10 snin) lill-Madonna.

María_Auxiliadora_Entera

Dritt wara, għall-ħabta tas-7.30pm issir purċissjoni qasira bl-istatwa ta’ Marija Awżiljatriċi fl-inħawi ta’ Pjazza Santu Wistin. Id-devoti kollha tal-Madonna huma mħeġġa jattendu. Il-Purċissjoni tintemm b’Ċelebrazzjoni Ewkaristika fit-8.00pm.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.