ĠESÙ HUWA T-TRIQ EWLENIJA TAGĦNA

27. Il-Ġimgħa wara r-Raba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Wieġbu Ġesù: “Jiena hu t-Triq, is-Sewwa u l-Ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux bija” (Ġw 14, 6).

Dan il-ħsieb għandu jfakkarna li Ġesù huwa l-unika triq li twassalna għand il-Missier. Meta Alla bagħat lil Kristu, tana l-verità kollha “biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3, 15). Continue reading ĠESÙ HUWA T-TRIQ EWLENIJA TAGĦNA