X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 19 ta’ Mejju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-liġi l-ġdida tal-Knisja dwar l-abbużi
  Is-Safeguarding Commission f’Malta diġà tirrifletti dak li trid il-ligi
 • Armel fost id-djakni ġodda
 • Il-Qaddejja taċ-Ċenaklu b’vokazzjoni oħra
 • It-32 anniversarju mill-mewt ta’ Dun Mikiel Azzopardi
 • Fid-Dar tal-Providenza nara miraklu ħaj jiġġedded kuljum
 • Nippromwovu l-kultura tal-ħajja
 • Insaffu l-pjetà poplari tagħna
 • Sejħa biex f’Għid il-Ħamsin isir affidament tad-djoċesi lill-Madonna
 • L-Arċisqof ta’ Malta se jinvestiga każijiet oħra ta’ abbuż
 • Awtorizzati pellegrinaġġi djoċesani
 • L-abbuż fuq nisa u reliġjużi nisa hu problema serja
 • Wara l-attakki ta’ Ħadd il-Għid
  Jiġi ordnat l-ewwel saċerdot
 • Rispett lejn il-komunitajiet aboriġini
 • Jean Vanier: is-sempliċità u t-tjubija jibqgħu sinonimi ma’ ismu
 • Insalvaw il-Knisja ppersegwitata
 • Inwegħedkom il-ferħ tal-Ispirtu s-Santu
 • Frott imbierek tal-ġuf tiegħek
 • Ir-ruħ tas-soċjetà
 • Kulħadd b’xortih
 • San Ġwann il-Battista
 • Dmirna li nivvutaw
 • Il-profil ta’ Santa Eliżabetta Seton
 • Il-kmandament il-ġdid tal-imħabba
 • Il-kastità skont it-tagħlim tal-Knisja

Leave a Reply

%d bloggers like this: