IT-TBATIJA GĦAL KRISTU ĠĠIBILNA FERĦ

28. Is-Sibt wara r-Raba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Iżda d-dixxipli kienu mimlijin bil-ferħ u bl-Ispirtu s-Santu ( Atti 13, 52).

Naraw qabelxejn il-kuntest ta’ dan il-vers. San Pawl u San Barnaba kienu jippredkaw l-Vanġelu iżda l-Lhud qajmu persekuzzjoni kontrihom tant li tkeċċew ‘il barra minn Antijokja ta’ Pisidja. Titkeċċa ‘l barra minn ġo belt, bit-tgħajjir u ż-żufjett, mhix esperjenza sabiħa … Continue reading IT-TBATIJA GĦAL KRISTU ĠĠIBILNA FERĦ