Isqof Malti għad-djoċesi ta’ Las Cruces fi New Mexico

It-Tnejn, 20 ta’ Mejju 2019: Il-Papa Franġisku ħatar lill-Isqof Peter Baldacchino biex imexxi d-Djoċesi ta’ Las Cruces, fi New Mexico fl-Istati Uniti. Huwa l-ewwel isqof djoċesan assoċjat mal-Mixja Neokatekumenali biex iservi fi djoċesi daqshekk kbira fl-Istati Uniti tal-Amerika. Continue reading “Isqof Malti għad-djoċesi ta’ Las Cruces fi New Mexico”

Lectio Divina tas-6 Ħadd tal-Għid

Vanġelu (Ġw 14, 23-29): Ġesu jkompli bid-diskors tiegħu fl-Aħħar Ċena.  Ġwanni jpoġġi xi mistoqsijiet f’fomm id-dixxipli. Ħafna minna żgur li xi drabi saqsejnihom lill-Mulej.  E.g. Pietru: “Fejn sejjer, Mulej. Għax ma nistax niġi miegħek issa?” (Ġw 13, 36-37). Tumas: “Mulej, aħna ma nafux fejn sejjer, kif nistgħu nkunu nafu t-triq?” (14, 5). Filippu: “Mulej, urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina” (14, 8).  Ġesu jwieġeb: “Min ra lili ra l-Missieri,” i.e. min jikkuntempla l-wiċċ ta’ Kristu, jasal biex jagħraf lill-Missier. Continue reading “Lectio Divina tas-6 Ħadd tal-Għid”