Il-Papa f’Santa Marta: Il-paċi ta’ Ġesù tixbaħ il-kalma ta’ qiegħ il-baħar

It-Tlieta, 21 ta’ Mejju 2019: Kif jistgħu jintrabtu flimkien it-tbatijiet u l-persekuzzjonijiet li għadda minnhom San Pawl, li naqraw fil-paġna tal-Atti tal-Appostli tal-lum, bil-paċi li Ġesù jħalli b’wirt lid-dixxipli tiegħu fil-kliem li bih isellmilhom waqt l-Aħħar Ikla: ‘Inħallilkom is-sliem tiegħi, nagħtikom is-sliem tiegħi,’ illi nsibu fl-Evanġelju ta’ dalgħodu meħud minn San Ġwann? Kien proprju minn dil-mistoqsija li l-Papa Franġisku tnebbaħ biex jiżvolġi l-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-paċi ta’ Ġesù tixbaħ il-kalma ta’ qiegħ il-baħar

Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019

Ix-Xahar Għażiż ta’ Ġunju. Dan ix-xahar ser ilaqqgħana ma’ Veritajiet kbar tal-Fidi għażiża tagħna: It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema fejn qiegħed isaltan fil-Glorja – fiĦ għandna Difensur dejjiemi quddiem il-Missier. Is-Solennità tal-Pentekoste – din l-assistenza kontinwa tal-Ispirtu Qaddis; Is-Solennità tan-natura Trinitarja ta’ Alla – Missier, Iben u Spirtu Santu; It-Teżor tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej fl-Ewkaristija Qaddisa u l-Qalb Tiegħu – Oċean ta’ Imħabba għalina l-imsejkna midinbin. Ejjew ngħoddsu fil-fond ta’ din ir-rikkezza li l-Liturġija toffrilna f’dan ix-xahar qaddis. Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019

Il-PAĊI LI JAGĦTINA KRISTU

31. It-Tlieta wara l-Ħames Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jien nagħtikom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi; ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux lil qalbkom titħawwad u anqas titbeżża’ (Ġw 14,27).

Ħafna nies ifittxu l-paċi tagħhom fil-flus, fil-kumditajiet żejda, fl-unuri u fis-setgħat fuq l-oħrajn. Iżda dawn ma jagħtuniex il-paċi; anzi, ħafna drabi huma ta’ okkażjoni biex ħafna persuni jiġġieldu ma’ xulxin u hekk, flok il-paċi, isibu l-inkwiet, l-għira, il-ġlied u l-vendikazzjonijiet. Continue reading Il-PAĊI LI JAGĦTINA KRISTU