Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Ix-Xahar Għażiż ta’ Ġunju. Dan ix-xahar ser ilaqqgħana ma’ Veritajiet kbar tal-Fidi għażiża tagħna: It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema fejn qiegħed isaltan fil-Glorja – fiĦ għandna Difensur dejjiemi quddiem il-Missier. Is-Solennità tal-Pentekoste – din l-assistenza kontinwa tal-Ispirtu Qaddis; Is-Solennità tan-natura Trinitarja ta’ Alla – Missier, Iben u Spirtu Santu; It-Teżor tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej fl-Ewkaristija Qaddisa u l-Qalb Tiegħu – Oċean ta’ Imħabba għalina l-imsejkna midinbin. Ejjew ngħoddsu fil-fond ta’ din ir-rikkezza li l-Liturġija toffrilna f’dan ix-xahar qaddis.

monstrance-3483291_640.jpg

IL-ĦAMIS 6 ta’ ĠUNJU
Parroċċa Madonna ta’ Lourdes , San Ġwann
8.30 am : Quddiesa 9.00 am : Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 7 ta’ ĠUNJU
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar – Festa Pubblika
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

It-TNEJN 10 ta’ ĠUNJU
Festa: Marija Omm il-Knisja
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 11 ta’ ĠUNJU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 12 ta’ ĠUNJU
Santwarju Madonna Tal-Ħerba – Birkirkara
Fit-10.00 ta’ fil-għodu Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 13 ta’ ĠUNJU
Monasteru San Pietru l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IS-SIBT 15 ta’ ĠUNJU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IL-ĦADD 16 ta’ ĠUNJU
Santwarju Madonna tal-Mellieha
Fis-7.00 ta’ fil-għaxija

IT-TNEJN 17 ta’ ĠUNJU
Kripta Parroċċa San Bastjan– Ħal Qormi –
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 18 ta’ ĠUNJU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 19 ta’ ĠUNJU
Lejliet Festa Liturġika Corpus Domini
Parroċċa Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
Fid-9.00 am Quddiesa – wara Adorazzjoni.

L-ERBGĦA 19 ta’ ĠUNJU
Lejliet Festa Liturġika Corpus Domini
Knisja Parrokkjali tal-Qrendi
Fil-5.30 pm.

IL-ĦAMIS 20 ta’ ĠUNJU
Festa Liturġika Corpus Domini
Fil-Knisja Parrokkjali San Duminku l-Belt Valletta
Adorazzjoni fl-10.00 am.

IL-ĦAMIS 20 ta’ ĠUNJU
Festa Liturġika Corpus Domini
Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù – Ħaż-Żebbug
Mis-7.00 sat-8.00 pm.

IL-ĠIMGĦA 21 ta’ ĠUNJU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 21 ta’ ĠUNJU
Festa San Alwiġi Consaga
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
Adorazzjoni fis-5.30pm; fis-6.30 pm : QuddiesaIL

IT-TNEJN 24 ta’ ĠUNJU
Festa Twelid ta’ San Ġwann il-Battista
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 25 ta’ ĠUNJU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 26 ta’ ĠUNJU
Bażilika Madonna Tal-Karmnu – Il-Belt Valletta
Fid-9.40 am: Purċissjoni interna bil-kwadru;
Fl-10.00 : Quddiesa, Supplika u Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 30 ta’ ĠUNJU
Lejliet is-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù
Knisja Santwarju tal-Fontana – Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu
Min irid ikun hemm Quddiesa fl-11.30 am

IL-ĠIMGĦA 28 ta’ ĠUNJU
Is-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù
Ċentru Sant’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 28 ta’ ĠUNJU
Is-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fl-7.00 Quddiesa

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: