Ħatra ta’ Segretarju Pastorali u Delegat għad-Djakonija f’Għawdex

B’effett mil-lum, 22 ta’ Mejju 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ħatar lil Dun Daniel Sultana mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija, ix-Xagħra, bħala Segretarju Pastorali, u lil Dun Giovanni M. Curmi mill-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il- Munxar, bħala Delegat għad-Djakonija. Continue reading Ħatra ta’ Segretarju Pastorali u Delegat għad-Djakonija f’Għawdex

L-GĦAQDA KONTINWA MA’ KRISTU

32. L-Erbgħa wara l-Ħames Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fiha li ma tagħmilx frott hu jneħħiha; u kull waħda li tagħmel frott inaddafha, biex tagħmel frott aktar (Ġw 15, 1-2).

Kristu miet għall-bnedmin tad-dinja kollha ta’ kull żmien u l-qawmien tiegħu huwa tama għal kulħadd. Iżda biex ingawdu l-frott tal-qawmien irridu nkunu magħquda ma’ Kristu tul ħajjitna kollha u nibqgħu hekk sa meta Kristu jerġa’ jiġi fil-punt ta’ mewtna biex jeħodna għand il-Missier. Continue reading L-GĦAQDA KONTINWA MA’ KRISTU