Ħatra ta’ Segretarju Pastorali u Delegat għad-Djakonija f’Għawdex

B’effett mil-lum, 22 ta’ Mejju 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ħatar lil Dun Daniel Sultana mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija, ix-Xagħra, bħala Segretarju Pastorali, u lil Dun Giovanni M. Curmi mill-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il- Munxar, bħala Delegat għad-Djakonija. Continue reading “Ħatra ta’ Segretarju Pastorali u Delegat għad-Djakonija f’Għawdex”

Kull persuna għandha dinjità … niftħu qalbna għal kulħadd

L-Erbgħa, 22 ta’ Mejju 2019: Quddiesa li matulha ġie amministrat is-Sagrament tal-Griżma u l-Ewwel Tqarbina mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’San Miguel Resource Centre, Pembroke. Continue reading “Kull persuna għandha dinjità … niftħu qalbna għal kulħadd”

Sirna sempliċi skart?

Pariġi, 20 ta ‘Mejju, 2019. Press Release mill-Arċisqof Michel Aupetit ta’ Pariġi dwar is-sitwazzjoni ta’ M. Vincent Lambert

Sirna sempliċi skart? Jekk illum inħalli lili nnifsi nitkellem dwar dak li qed jiġri lil M. Vincent Lambert, huwa minħabba li l-każ daqstant partikolari tiegħu huwa emblema għas-soċjetà li fiha nixtiequ ngħixu. Continue reading “Sirna sempliċi skart?”

L-GĦAQDA KONTINWA MA’ KRISTU

32. L-Erbgħa wara l-Ħames Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fiha li ma tagħmilx frott hu jneħħiha; u kull waħda li tagħmel frott inaddafha, biex tagħmel frott aktar (Ġw 15, 1-2).

Kristu miet għall-bnedmin tad-dinja kollha ta’ kull żmien u l-qawmien tiegħu huwa tama għal kulħadd. Iżda biex ingawdu l-frott tal-qawmien irridu nkunu magħquda ma’ Kristu tul ħajjitna kollha u nibqgħu hekk sa meta Kristu jerġa’ jiġi fil-punt ta’ mewtna biex jeħodna għand il-Missier. Continue reading “L-GĦAQDA KONTINWA MA’ KRISTU”

Il-Bar Mleczny Familijny

Matul il-mawra li l-Mulej tani grazzja li nagħmel fl-art tal-Polonja, l-art tas-serħan tal-Lhud, għalhekk tissejjaħ Polin, il-Mulej ħadni fil-magħruf Bar Mleczny Familijny. Dan il-Bar, għal min irid imur jżuru, jista’ jagħmel dan billi jasal wasla sa Triq Nowy Świat 39, f’Varsavja. Continue reading “Il-Bar Mleczny Familijny”