Ħatra ta’ Segretarju Pastorali u Delegat għad-Djakonija f’Għawdex

B’effett mil-lum, 22 ta’ Mejju 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ħatar lil Dun Daniel Sultana mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija, ix-Xagħra, bħala Segretarju Pastorali, u lil Dun Giovanni M. Curmi mill-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il- Munxar, bħala Delegat għad-Djakonija. Continue reading Ħatra ta’ Segretarju Pastorali u Delegat għad-Djakonija f’Għawdex