Imwaqqaf it-Tribunal tal-Kawża ta’ Fra Grazzja Gauci osa

Wara li fl-20 ta’ Diċembru 2018, Patri Josef Sciberras, Postulatur Ġenerali tal-Ordni tal- Patrijiet Agostinjani, ressaq it-talba lill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, biex jinfetaħ il-Proċess għall-Beatifikazzjoni u l-Kanonizzazzjoni ta’ Fra Grazzja (fis-seklu Nazzarenu) Gauci (1911-2015), dalgħodu fil-Kunvent ta’ Santu Wistin, il-Belt Victoria, saret l-ewwel seduta tat-Tribunal Ekkleżjastiku fil-preżenza tal-Isqof Grech, ta’ Patri Leslie Gatt, Provinċjal tal-Patrijiet Agostinjani Maltin, u ta’ Mons. Salv Debrincat, Kanċillier tal-Kurja. Continue reading Imwaqqaf it-Tribunal tal-Kawża ta’ Fra Grazzja Gauci osa

NAGĦTU L-ĦWEJJEĠ TA’ ALLA L-EWWEL POST

33. Il-Ħamis wara l-Ħames Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jekk intom irxuxtajtu ma’ Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-Sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta’ Alla (Kol 3,1).

San Pawl qiegħed iwissina biex infittxu l-ħwejjeġ tas-sema l-ewwel u qabel kollox. Dan huwa l-messaġġ tal-Għid: ir-rebħa tkun ukoll tagħna jekk ngħixu fi Kristu. Continue reading NAGĦTU L-ĦWEJJEĠ TA’ ALLA L-EWWEL POST