NAGĦTU L-ĦWEJJEĠ TA’ ALLA L-EWWEL POST

33. Il-Ħamis wara l-Ħames Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jekk intom irxuxtajtu ma’ Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-Sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta’ Alla (Kol 3,1).

San Pawl qiegħed iwissina biex infittxu l-ħwejjeġ tas-sema l-ewwel u qabel kollox. Dan huwa l-messaġġ tal-Għid: ir-rebħa tkun ukoll tagħna jekk ngħixu fi Kristu. Continue reading NAGĦTU L-ĦWEJJEĠ TA’ ALLA L-EWWEL POST