Residenti u ħaddiema tad-djar għall-anzjani tal-Knisja jżuru s-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu

The 400th anniversary of the Madonna ta’ Pinu painting is being commemorated by the Gozo Diocese with a Marian year which ends on the eve of the Santa Maria feast. As one of the initiatives, Fr Gerard Buhagiar, Rector of Ta’ Pinu Sanctuary, invited the elderly residents residing within the Church Homes for the Elderly to attend a ‘Marian morning’ at Ta’ Pinu Sanctuary, on Wednesday 24th April 2019. Continue reading Residenti u ħaddiema tad-djar għall-anzjani tal-Knisja jżuru s-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu

KRISTU GĦAŻILNA GĦALIH

34. Il-Ġimgħa wara l-Ħames Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Mhux intom għażiltuni, iżda jiena għażiltkom, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa’ (Ġw 15, 16).

Din is-silta tfakkarna fit-tagħlim tal-Knisja fuq il-grazzja. Huwa Alla li jagħti l-ewwel grazzja lill-bniedem u x-xogħol tal-bniedem huwa biss li jilqagħha u li jikkopera magħha. Continue reading KRISTU GĦAŻILNA GĦALIH