KRISTU GĦAŻILNA GĦALIH

34. Il-Ġimgħa wara l-Ħames Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Mhux intom għażiltuni, iżda jiena għażiltkom, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa’ (Ġw 15, 16).

Din is-silta tfakkarna fit-tagħlim tal-Knisja fuq il-grazzja. Huwa Alla li jagħti l-ewwel grazzja lill-bniedem u x-xogħol tal-bniedem huwa biss li jilqagħha u li jikkopera magħha. Continue reading KRISTU GĦAŻILNA GĦALIH