X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 26 ta’ Mejju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Isqof Malti se jmexxi waħda mill-ikbar djoċesijiet fl-Istati Uniti tal-Amerka
 • Nofs id-dħul minn kunċert karitattiv għall-armla u l-ulied tal-immigrant maqtul
 • Stqarrija mit-Taqsima Refuġjati tal-Kummissjoni Emigranti
  Appell għal edukazzjioni akbar dwar ir-razziżmu
 • Tliet ġrajjiet sbieħ fil-Familja Tereżjana
  Armel ieħor jingħaqad mal-Karmelitani Tereżjani
 • CARITAS Malta se tmexxi Ċentru Terapewtiku ġdid għall-adolexxenti
 • Emvin Cremona: mitt sena minn twelidu
 • Konferenza Internazzjonali yestolife
 • L-Isqfijiet imħeġġa jħabbru lil Kristu ħaj
 • Mewġa ta’ vandaliżmu fi knejjes – Franza
 • Żewġ qaddisin u beata ġodda
 • Jinqatel saċerdot – El Salvador
 • L-editorjal
  Imħabba li tiftaħ orizzonti ta’ tama
 • Mhux landa taż-żibel
 • Għandna ħajja waħda: ngħixuha tajjeb
 • Għand Ġesù permezz ta’ Marija
 • L-imħabba: il-pern tal-ħajja nisranija
 • Martinu Luteru u żminijietu
 • Tebut ta’ 700 ruħ f’wirja tal-arti!
 • Id-dijabete
 • X’inhi d-differenza bejn kliem u paroli?
 • In-Nisrani jilbes lil Kristu

Leave a Reply

%d bloggers like this: