ĠESÙ ĠABILNA L-ĦELSIEN VERU

36. Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Sidna Ġesu Kristu permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu ħelisna mid-dnub u l-mewt, u dan hu l-akbar “ħelsien” li qatt nistgħu nakkwistaw.

Forsi wieħed jistaqsi xi jfisser dan. Nibdew mid-dnub. Qabel ma ġie Kristu l-bnedmin kienu jidinbu u komplew jidinbu wara l-mewt u l-qawmien tiegħu. Għalhekk sewwa nifhmu li Ġesù ma qeridx id-dnub fd-dinja iżda jagħtina l-grazzja biex nirbħu d-dnub. Il-ġlieda tibqa’ hemm kif ifisser San Pawl fl-ittra lir-Rumani, kapijiet 6-7-8. Continue reading ĠESÙ ĠABILNA L-ĦELSIEN VERU