Lectio Divina għas-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 24, 46-53): Fis-silta tal-lum naraw l-aħħar laqgħa ta’ Ġesu mad-dixxipli tiegħu. Dawn kienu fiċ-Ċenaklu u d-dixxipli t’Emmaws kienu għadhom kif waslu u kienu qed jirrakkuntaw l-esperjenza tagħhom. “Kif kienu għadhom jitħaddtu, Ġesu nnifsu waqaf f’nofshom u qalilhom: Il-paċi magħkom” (Lq 24, 36). Continue reading Lectio Divina għas-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Sena “Ċ”

L-ISPIRTU S-SANTU JIXHED GĦAL KRISTU

37. It-Tnejn wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Meta jiġi d-Difensur, li se nibagħtilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità, li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija (Ġw 15, 26).

Issa l-Knisja fil-Liturġija tagħha bdiet tippreparana għall-miġja tal-Ispirtu s-Santu, li niċċelebraw b’sollennità f’Għid il-Ħamsin, fost l-akbar festi li għandha l-Knisja. Continue reading L-ISPIRTU S-SANTU JIXHED GĦAL KRISTU