Lectio Divina għas-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 24, 46-53): Fis-silta tal-lum naraw l-aħħar laqgħa ta’ Ġesu mad-dixxipli tiegħu. Dawn kienu fiċ-Ċenaklu u d-dixxipli t’Emmaws kienu għadhom kif waslu u kienu qed jirrakkuntaw l-esperjenza tagħhom. “Kif kienu għadhom jitħaddtu, Ġesu nnifsu waqaf f’nofshom u qalilhom: Il-paċi magħkom” (Lq 24, 36). Ninnutaw li Luqa ma jgħidx “dehrilhom” imbagħad “sparixxa”, imma “waqaf”, i.e. Hu ġa kien preżenti fil-Komunita’.

aktar