L-ISPIRTU S-SANTU JIXHED GĦAL KRISTU

37. It-Tnejn wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Meta jiġi d-Difensur, li se nibagħtilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità, li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija (Ġw 15, 26).

Issa l-Knisja fil-Liturġija tagħha bdiet tippreparana għall-miġja tal-Ispirtu s-Santu, li niċċelebraw b’sollennità f’Għid il-Ħamsin, fost l-akbar festi li għandha l-Knisja. Continue reading “L-ISPIRTU S-SANTU JIXHED GĦAL KRISTU”