Il-MIXJA NISRANIJA

39. L-Erbgħa wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Baqagħli ħafna ħwejjeġ xi ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux terfgħuhom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tas-sewwa, imexxikom lejn is-sewwa kollu (Ġw 16, 12-13).

Jekk nidħlu fil-kuntest ta’ dawn il-kelmiet ta’ Kristu, naraw li qalhom qabel ma mar għall-passjoni biex jagħmel il-qalb lill-Appostli. Meta kien ser iħallihom, bl-ebda mod ma kienu ser jieqfu mill-mixja spiritwali li kienu bdew. Verament li Kristu kien sejjer għand il-Missier mnejn ġie, iżda hawn qiegħed iwegħidhom l-Ispirtu s-Santu. Continue reading “Il-MIXJA NISRANIJA”

Riflessjonijiet mill-POLIN

Nhar il-Ħamis 4 t’April, kelli grazzja mill-kbar. U, illum, ngħidilha ukoll, mill-kbar nett! Dan l-għaliex, f’din il-ġurnata pjuttost inċerta fit-temp, bejn xita u xemx, bejn sħana u kesħa, bħalma ġieli qed ikollna bħalissa f’pajjiżna minħabba t-tibdil tat-temp, irħejtilha lejn il-POLIN. Continue reading “Riflessjonijiet mill-POLIN”