Niket li jinbidel f’hena

41. Il-Ġimgħa wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Fis- sewwa, fis-sewwa ngħidilkom, intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja
għad tifraħ; għad tħossu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel f’hena (Ġw 16,20).

Hawnhekk Kristu qiegħed jitkellem fuq ix-xorti ta’ kulmin jimxi warajh. Din l-esperjenza kellha tkun morra għall-Appostli. Dawk li mxew warajh u li rawh jagħmel tant mirakli u ġid, rawh ukoll jgħaddi minn mewt umiljanti. Iżda Ġesù jgħidilhom li l-istorja tiegħu kellha tkun tagħhom ukoll aktar ‘l quddiem. Din hija x-xorti ta’ kull veru Nisrani fid-dinja. Hekk “in-niket tagħkom għad jinbidel f’hena” (Ġw 16, 20). Continue reading Niket li jinbidel f’hena