B’qalb imħeġġa: il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta’ Għemmaws

L-ikona ta’ Għemmaws iddawwal il-viżjoni tagħna bħala Knisja fis-soċjetà ta’ żmienna.  L-esperjenza taż-żewġ dixxipli fit-triq ta’ Għemmaws hija l-ġrajja li Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna ppreżenta għar-riflessjoni tagħna fil-bini u t-twettiq ta’ pjan pastorali għad-djoċesi tagħna. Continue reading B’qalb imħeġġa: il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta’ Għemmaws

Lectio Divina għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin

Vanġelu (Ġw 14: 15-16. 23-26): Ġesu jkompli bid-diskors tiegħu fl-Aħħar Ċena.  Ġwanni jpoġġi xi mistoqsijiet f’fomm id-dixxipli. Ħafna minna żgur li xi drabi saqsejnihom lill-Mulej.  E.g. Pietru: “Fejn sejjer, Mulej. Għax ma nistax niġi miegħek issa?” (Ġw 13, 36-37). Tumas: “Mulej, aħna ma nafux fejn sejjer, kif nistgħu nkunu nafu t-triq?” (14, 5). Filippu: “Mulej, urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina” (14, 8).  Ġesu jwieġeb: “Min ra lili ra l-Missieri,” i.e. min jikkuntempla l-wiċċ ta’ Kristu, jasal biex jagħraf lill-Missier. Continue reading Lectio Divina għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin