Ġesù jirbaħ lid-dinja

44. It-Tnejn wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Dawn il-ħwejjeġ għedthomlkom ħalli jkollkom is-sliem. Fid-dinja tbatu jkollkom. Iżda agħmlu l-qalb! Jiena rbaħtha d-dinja (Ġw 16, 33).

Dan huwa kliem ta’ kuraġġ ta’ Ġesù qabel ma mar għall-passjoni. Jgħid lill-Appostli li huwa rebaħ id-dinja. U forsi nistaqsu: imma kif Ġesù rebaħ id-dinja? Fil-milja taż-żminijiet Ġesù ġie fid-dinja imma d-dinja warrbitu u għadha twarrbu sal-lum. Continue reading “Ġesù jirbaħ lid-dinja”