Aktar dwar il-Pellegrinaġġ Nazzjonali għas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu

Kif ħabbarna fil-jiem li għaddew, għall-okkażjoni tal-400 anniversaju tal-kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu u fil-183 anniversarju mis-Sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima, ser isir Pellegrinaġġ Nazzjonali lejn is-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu fl-Għarb, Għawdex.  Continue reading Aktar dwar il-Pellegrinaġġ Nazzjonali għas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu

Martin Luteru: ir-riformatur li jibqa’ mfakkar

Nhar il-Ġimgħa, 26 t’April 2019, fis-7.00pm, fis-sala tal-Kunvent ta’ S. Wistin fir-Rabat Għawdex, ittellgħet lejla tabilħaqq interessanti li matulha ġie mniedi l-volum ta’ Patri Salvinu Caruana, Agostinjan, “Jien s’hawn nista’” Martinu Luteru. Riforma jew riforma? Provinċja Agostinjana, Malta, 2018, 484p. Continue reading Martin Luteru: ir-riformatur li jibqa’ mfakkar

Il-Missjoni ta’ Ġesù u r-rieda tal-Missier

44. It-Tlieta wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jien sebbaħtek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel (Ġw 17,4).

Dan il-vers huwa meħud mit-talba ta’ Ġesù għad-dixxipli li hija msejħa it-talba saċerdotali, u jurina li Ġesù qiegħed jgħid lill-Missier li huwa temm ix-xogħol tiegħu fuq l-art u hekk tah glorja. Imma kif? Bl-ubbidjenza! Continue reading Il-Missjoni ta’ Ġesù u r-rieda tal-Missier