Ġesù jrid li l-Insara jkunu magħquda

44. L-Erbgħa wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Missier qaddis, ħarishom f’ismek dawk li inti tajtni, biex ikunu ħaġa waħda bħalna (Ġw 17, 11).

Aħna l-Insara nemmnu f’Alla fi tliet persuni; jiġifieri l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. It-tliet persuni huma ndaqs u komunità ta’ mħabba u ta’ għaqda. It-Trinità hija għaqda ta’ mħabba perfetta f’Alla wieħed. Continue reading Ġesù jrid li l-Insara jkunu magħquda