Affidament tad-Djoċesi ta’ Għawdex lill-Madonna Ta’ Pinu

L-Erbgħa, 5 ta’ Ġunju 2019: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-Affidament tad-Djoċesi ta’ Għawdex lill-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju tagħha.

Continue reading “Affidament tad-Djoċesi ta’ Għawdex lill-Madonna Ta’ Pinu”

Ġesù jrid li l-Insara jkunu magħquda

44. L-Erbgħa wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Missier qaddis, ħarishom f’ismek dawk li inti tajtni, biex ikunu ħaġa waħda bħalna (Ġw 17, 11).

Aħna l-Insara nemmnu f’Alla fi tliet persuni; jiġifieri l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. It-tliet persuni huma ndaqs u komunità ta’ mħabba u ta’ għaqda. It-Trinità hija għaqda ta’ mħabba perfetta f’Alla wieħed. Continue reading “Ġesù jrid li l-Insara jkunu magħquda”