Ġesù jwiegħed l-Ispirtu s-Santu

44. Il-Ħamis wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Madankollu ngħidilkom is-sewwa: jaqblilkom li jiena mmur; għaliex jekk ma mmurx, id-Difensur ma jiġix għandkom (Ġw 16, 7).

Qegħdin noqorbu lejn Pentekoste, jiġifieri Għid il-Ħamsin, meta l-Knisja tiċċelebra l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli. F’dan il-vers naraw lil Ġesù juri l-ħtieġa u r-raġuni għala se jmur lejn is-Sema: biex jibgħatilhom “Id-Difensur.” Continue reading “Ġesù jwiegħed l-Ispirtu s-Santu”