Ġesù jaħtar lil San Pietru bħala kap tal-Knisja

44. Il-Ġimgħa wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Irgħa n-nagħaġ tiegħi (Ġw 21, 17)

Din hija silta qasira li tfisser ħafna. Jekk neħduha fil-kuntest naraw li Ġesù staqsa lil San Pietru għal tliet darbiet jekk iħobbux. Għall-ewwel tweġiba fl-affermattiv, Ġesù qallu biex jieħu ħsieb il-ħrief tiegħu. Għaż-żewġ mistoqsijiet oħrajn jekk iħobbux, meta Pietru wieġeb fl-affermattiv mill-ġdid, Ġesù qallu biex jirgħa n-nagħaġ tiegħu. Continue reading Ġesù jaħtar lil San Pietru bħala kap tal-Knisja