Għoti tad-Dekorazzjoni “Pro Ecclesia Et Pontifice”

Għoti tad-Dekorazzjoni “Pro Ecclesia Et Pontifice”

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Ġunju 2019, waqt ċerimonja qasira fil-Kurja Veskovili, il-Belt Victoria, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, żejjen bid-dekorazzjoni ta’ Pro Ecclesia et Pontifice (PEP) lis-Sur Joseph W. Psaila, mill-Belt Victoria. Continue reading Għoti tad-Dekorazzjoni “Pro Ecclesia Et Pontifice”

Il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta’ Għemmaws

Knisja li tisma’, li tilqa’, li takkumpanja u li toħroġ.  Din hija taħdita li Mons Johannes Bonny, Isqof ta’ Antwerp fil-Belġju, ta fl-Istitut Kattoliku l-Floriana lil grupp ta’ Operaturi Pastorali lajċi. It-taħdita saret nhar it-Tlieta 11 ta’ Ġunju 2019 fit-7.00 pm. Continue reading Il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta’ Għemmaws

Laqgħa ta’ Parenting Skills – Kif ngħinu lil-uliedna jagħżlu l-ħbieb?

Nhar il-Ġimgħa, 14 ta’ Ġunju fis-7.30pm ser issir laqgħa ta’ Parenting Skills organizzata mill-Kummissjoni Djoċesana Familja bis-Suġġett: Kif ngħinu lil-uliedna jagħżlu l-ħbieb? (Supporting Your Child’s Socialization). Il-kelliema ser tkun Tania Farrugia (clinical psychologist). Ara aktar dettalji f’din l-istampa … Continue reading Laqgħa ta’ Parenting Skills – Kif ngħinu lil-uliedna jagħżlu l-ħbieb?