Għemmaws hija ġrajja u ikona

Qegħdin fit-triq li minn Ġerusalemm twassal lejn Għemmaws, belt li l-lokalità eżatta tagħha spiss kienet kwestjoni ta’ kontroversja.  Madankollu għall-għan ta’ din ir-riflessjoni tagħna, il-ġeografija tal-post mhix daqstant importanti għaliex il-ġrajja li seħħet hemm ma tistax tkun iżolata fiha nfisha, la f’kuntest ta’ spazju u wisq anqas f’kuntest ta’ żmien. Continue reading “Għemmaws hija ġrajja u ikona”