Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019

Egħżież Adoraturi u Ħbieb ta’ Ġesù fl-Ewkaristija. Wasalna fl-aħħar ta’ Ġunju li fih se nitċċelebraw iċ-Ċelebrazzjoni sabiħa ta’ Corpus Domini u tal-Qalb ta’ Ġesù. Billi se jkollna ħafna attività, ħsibt li jkun xieraq li nibgħatilkom estratt tal-Kalendarju tal-Adorazzjoni li ġa rtevejtu. Tkun haġa sabiħa li ssib fejn tista’ tiġi ħalli tadura lil dan Ġesù li ried jibqa’ magħna f’dan is-Sagrament hekk għażiż. O Ġesù fl-Ewkaristija — Kun Int il-Ferħ u l-Hena ta’ ħajti kollha. Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019”