Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Egħżież Adoraturi u Ħbieb ta’ Ġesù fl-Ewkaristija. Wasalna fl-aħħar ta’ Ġunju li fih se nitċċelebraw iċ-Ċelebrazzjoni sabiħa ta’ Corpus Domini u tal-Qalb ta’ Ġesù. Billi se jkollna ħafna attività, ħsibt li jkun xieraq li nibgħatilkom estratt tal-Kalendarju tal-Adorazzjoni li ġa rtevejtu. Tkun haġa sabiħa li ssib fejn tista’ tiġi ħalli tadura lil dan Ġesù li ried jibqa’ magħna f’dan is-Sagrament hekk għażiż. O Ġesù fl-Ewkaristija — Kun Int il-Ferħ u l-Hena ta’ ħajti kollha.

Untitled-1

IL-ĦADD 16 ta’ ĠUNJU
Santwarju Madonna tal-Mellieħa
Fis-7.00 ta’ fil-għaxija

IT-TNEJN 17 ta’ ĠUNJU
Kripta Parroċċa San Bastjan— Ħal Qormi Mill-10.OO sal-11.OO ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 18 ta’ ĠUNJU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.OO sal-11.OO ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 19 ta’ ĠUNJU
Lejliet Festa Liturġika Corpus Domini
Parroċċa Madonna ta’ Fatima — G’Mangia Fid-9.00 am Quddiesa — wara Adorazzjoni.

L-ERBGĦA 19 ta’ ĠUNJU
Lejliet Festa Liturġika Corpus Domini Knisja Parrokkjali tal-Qrendi Fil-5.30 pm.

IL-ĦAMIS 20 ta’ ĠUNJU
Festa Liturġika Corpus Domini
Fil-Knisja Parrokkjali San Duminku l-Belt Valletta Adorazzjoni fl-10.00 am.

IL-ĦAMIS 20 ta’ ĠUNJU
Festa Liturġika Corpus Domini
Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù — Ġaż-Żebbuġ Mis-7.OO sat-8.OO pm.

IL-ĠIMGĦA 21 ta’ ĠUNJU
Festa San Alwigi Consaga
Knisja Parrokkjali Santa Katerina — Iż-Żejtun Mill-10.OO sal-11.OO ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 21 ta’ ĠUNJU Festa San Alwigi Consaga
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ
Adorazzjoni fis-5.30pm; fis-6.30 pm : Quddiesa

IT-TNEJN 24 ta’ ĠUNJU
Festa Twelid ta’ San Ġwann il-Battista
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk Mill-10.OO sal-11.OO ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 25 ta’ ĠUNJU
Pax et Bonum il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 26 ta’ ĠUNJU
Bażilika Madonna tal-Karmnu — Il-Belt Valletta
Fid-9.40 am: Purċissjoni interna bil-kwadru; FI-IO.OO : Quddiesa, Supplika u Adorazzjoni

IL-HAMIS 27 ta’ ĠUNJU
Lejliet is-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesu’
Knisja Santwarju tal-Fontana – Għawdex Mill-IO.OO sal-11.OO ta’ fil-għodu
Min irid ikun hemm Quddiesa 11-11.30 am

IL-ĠIMGĦA 28 ta’ ĠUNJU
Is-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù
Ċentru Sant’Andrija Targa Gap Il-Mosta
Mill-IO.OO sal-11.OO ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 28 ta’ ĠUNJU
Is-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fis-7.00 Quddiesa

One thought on “Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019”

Leave a Reply

%d bloggers like this: