Il-leħen li joħroġ mill-qalb

Inqum filgħodu. Għall-quddiesa. Biex inqaddes. U, filgħodu, dejjem filgħodu. Għodu għodu! Għax hemm tiġini l-esperjenza. L-ispirazzjoni! Sintendi, minn fuq! U, l-Id setgħana tal-Missier, mal-esperjenza tal-ħajja li ngħaddi minnha ta’ kuljum, hawn, f’dan l-isptar imbierek mis-sema, tgħallimni bil-bosta li għandi nieħu kollox bil-mod. Inkella … Gwaj! Problemi! Għax żgur, u afli żgur, li nibda’ nara jseħħ fija dak li jgħid Ġesù fil-vanġelu skont San Luqa: Mbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji, ‘Aqgħu fuqna!’, u lill-għoljiet, ‘Ordmuna!’ (Lq 23:30). Continue reading Il-leħen li joħroġ mill-qalb