Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista u 25 Sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali

It-Tnejn, 24 ta’ Ġunju 2019: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Konċelebrazzjoni tas-Solennità Liturġika tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista u fl-okkażjoni tal-25 Sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali tal-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u l-missjunarju Dun Raymond Portelli, fir-Rotunda tax-Xewkija.

Bil-kortesija ta’ Radju Prekursur Continue reading Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista u 25 Sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali

Lectio Divina tat-13-il Ħadd matul is-Sena “Ċ”


Vanġelu (Lq 9, 51-62): Fis-silta tal-lum insibu li Ġesu ilu xi tliet snin fil-ħajja pubblika tiegħu. Fost il-ħafna nies li aċċettawh, ma kontx issib Skribi  jew Fariżej. Dawn kienu jqisuh midgħi għax kien jaħfer id-dnubiet bla ma jara jekk dak li jkun hux niedem jew le. Kien jiċħad ukoll lil  Alla tagħhom li jikkastiga l-ħżiena. Continue reading Lectio Divina tat-13-il Ħadd matul is-Sena “Ċ”