Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2019

Ix-Xahar ta’ Lulju huwa ddedikat lid-Demm Prezzjuż ta’ Ġesù. Dan kien il-prezz li bih aħna ġejna mifdija. Demm ta’ l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem! Xi prezz enormi! Kemm kienet kbira l-offiża! Kemm hu prezzjuż il-valur tal-bniedem! Kemm iħobbna dan Alla li ma rahiex bi kbira li jibgħat lil Ibnu u dan ixerred demmu għal wiċċna ! Irrifletti u stagħġeb! Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2019

Il-Papa wera sogħba għall-mewt ta’ missier u bintu li għerqu

Il-Papa Franġisku wera sogħba għall-mewt ta’ missier u bintu ċkejkna li għerqu meta kienu qed jippruvaw jaqsmu xmara biex jaqsmu mill-Messiku għall-Istati Uniti. Ir-ritratti tal-missier u l-bint bħalissa qed jidhru fuq il-midja soċjali u nisslu dieqa kbira f’dawk li qed jisimgħu b’din il-ġrajja. Continue reading Il-Papa wera sogħba għall-mewt ta’ missier u bintu li għerqu