L-Arċisqof fil-Quddiesa tal-festa tal-martirju ta’ San Pietru u San Pawl

Is‑Sibt, 29 ta’ Ġunju 2019: Jum l-Imnarja, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa Pontifikali fis‑solennità tal‑martirju ta’ San Pietru u San Pawl, flimkien mal‑Kapitlu Metropolitan, fil‑Katidral tal‑Imdina. Fi tmiemha ssir ir‑repożizzjoni tar‑relikwi. Continue reading L-Arċisqof fil-Quddiesa tal-festa tal-martirju ta’ San Pietru u San Pawl

Il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon

Nhar it-Tnejn li ġej, l-1 ta’ Lulju, hu jum il-festa tal-Beatu Nazju Falzon. Il-festa tal-beatu tiġi ċċelebrata f’diversi knejjes, iżda b’mod speċjali, fil-knisja Tal-Ġiżwiti, fejn Nazju Falzon waqqaf il-Kongregazzjoni tar-Rużarju biex il-membri tas-servizzi jinġabru jitolbu qabel joħorġu għall-gwerra u fejn ġew mgħammda 400 mis-650 li ġew imħejjija minnu għall-Magħmudija. Il-festa tal-Beatu Nazju Falzon tiġi ċċelebrata wkoll fil-knisja tal-Patrijiet Frangiskani Minuri, ‘Ta’ Giezu’, fejn jinsab midfun fil-qabar tal-familja. Continue reading Il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon