Il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon


Nhar it-Tnejn li ġej, l-1 ta’ Lulju, hu jum il-festa tal-Beatu Nazju Falzon. Il-festa tal-beatu tiġi ċċelebrata f’diversi knejjes, iżda b’mod speċjali, fil-knisja Tal-Ġiżwiti, fejn Nazju Falzon waqqaf il-Kongregazzjoni tar-Rużarju biex il-membri tas-servizzi jinġabru jitolbu qabel joħorġu għall-gwerra u fejn ġew mgħammda 400 mis-650 li ġew imħejjija minnu għall-Magħmudija. Il-festa tal-Beatu Nazju Falzon tiġi ċċelebrata wkoll fil-knisja tal-Patrijiet Frangiskani Minuri, ‘Ta’ Giezu’, fejn jinsab midfun fil-qabar tal-familja.13615282_261499580895889_3771753596543475005_n

F’jum il-festa, fil-knisja Tal-Ġiżwiti fl-10am se jkun hemm quddiesa għall-membri tas-servizzi; fil-11am se jkun hemm quddiesa bl-Ingliż għall-komunità; u f’12pm issir quddiesa għall-avukati, li Nazju Falzon intagħżel bħala l-patrun tagħhom.

Fil-knisja Ta’ Ġieżu fil-11am se ssir quddiesa għall-morda u fis-6pm se ssir quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi.

Sors: www.knisja.mt
Ritratti: www.knisja.mt/ritratti

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.