Respect for the Human Person

The ‘Catechism of the Catholic Church’ paragraphs 1929 to 1933, refers to ‘Respect for the Human Person’. These paragraphs form part of Article 3 regarding ‘Social Justice’. I wonder what comes to your mind concerning respect for the human person? For sure we listen to a lot of debates and news items concerning the issue of respect for the human person. One can listen and read various ideas of what does it really mean regarding respect for the human person. Continue reading Respect for the Human Person

Ġesù ġie minn għand il-Missier b’missjoni

42. Is-Sibt wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Ġejt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa’ nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier (Ġw 16, 28).

Kull bniedem li hawn fid-dinja jiftakar fl-antenati tiegħu, almenu dawk li jiftakar f’ħajtu u jkunu mietu. Imma hemm min ġie fid-dinja għal xejn, għax telaq b’idejh vojta, u ngħidulu “miskin”, għax kien jeżisti biss. Continue reading Ġesù ġie minn għand il-Missier b’missjoni