Il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon

Nhar it-Tnejn li ġej, l-1 ta’ Lulju, hu jum il-festa tal-Beatu Nazju Falzon. Il-festa tal-beatu tiġi ċċelebrata f’diversi knejjes, iżda b’mod speċjali, fil-knisja Tal-Ġiżwiti, fejn Nazju Falzon waqqaf il-Kongregazzjoni tar-Rużarju biex il-membri tas-servizzi jinġabru jitolbu qabel joħorġu għall-gwerra u fejn ġew mgħammda 400 mis-650 li ġew imħejjija minnu għall-Magħmudija. Il-festa tal-Beatu Nazju Falzon tiġi ċċelebrata wkoll fil-knisja tal-Patrijiet Frangiskani Minuri, ‘Ta’ Giezu’, fejn jinsab midfun fil-qabar tal-familja. Continue reading “Il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon”

Riflessjoni mill-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù

Il-Ġimgħa, 28 ta’ Ġunju 2019: Riflessjoni mill-Isqof Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-Adorazzjoni tal-Kleru fis-Santwarju tal-Fontana, fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù.

Bil-kortesija ta’ Radju Sacro Cuor. Continue reading “Riflessjoni mill-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù”

Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2019

Ix-Xahar ta’ Lulju huwa ddedikat lid-Demm Prezzjuż ta’ Ġesù. Dan kien il-prezz li bih aħna ġejna mifdija. Demm ta’ l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem! Xi prezz enormi! Kemm kienet kbira l-offiża! Kemm hu prezzjuż il-valur tal-bniedem! Kemm iħobbna dan Alla li ma rahiex bi kbira li jibgħat lil Ibnu u dan ixerred demmu għal wiċċna ! Irrifletti u stagħġeb! Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2019”